This project is read-only.

2013-11-10

Rating: No reviews yet
Downloads: 122
Released: Nov 10, 2013
Updated: Nov 10, 2013 by altair
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Source Code NemesisEvents_2013-11-10.zip
source code, 1545K, uploaded Nov 10, 2013 - 122 downloads

Release Notes

Verze aktuální k 10. 11. 2013
  • Aktualizováno na VS 2013
  • Přepsáno na Entity Framework Code First
  • Použit model binding místo bindingu na EntityDataSource
  • Pozvánky na akce se posílají jednou za hodinu z maintenance utility, ne ihned při zadání akce
  • Přidána ochrana proti CSRF pomocí https://github.com/ridercz/CsrFence
  • Přidána podpora pro Live Tiles na IE 11/Windows 8.1
  • Aktualizace NuGet balíčků

Reviews for this release

No reviews yet for this release.