This project is read-only.

2012-02-19

Rating: No reviews yet
Downloads: 168
Released: Feb 19, 2012
Updated: Feb 19, 2012 by altair
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Source Code GeekCore-20120219.zip
source code, 3283K, uploaded Feb 19, 2012 - 168 downloads

Release Notes

Verze aktuální k 19. 2. 2012:
  • Přidána podpora pro akce se vstupným
  • Změněn mechanismus přihlašování (samostatná stránka kvůli SSL)
  • Širší možnosti posílání oznámení o akcích
  • Upgrade komponent
  • Přidání vizuální editace Wiki markupu
  • Implementace jQuery UI dialogů
  • Drobné doladění vzhledu

Reviews for this release

No reviews yet for this release.